شخصیت چیست ؟؟؟

شخصیت منو با برخوردم اشتباه نگیر ، شخصیت مـــــــــــن چیزیه که من هستم ، اما برخورد من بستــــــــــــــــگی دارد ، به این که تــــــــــــــو کی هستی

 

امشب دلم از اما ســـــرشاراست فانوس به دسته کوچه ی دیدار است
آن گـونه تورا در انتظارم که اگر این چشم بــــخوابد آن یکی بیدار است

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید