عشق خیابانی !!!

روزگاریست همه عرض بدن می خواهند
همه از دوست فقط چشم و دهن می خواهند
دیو هستند ولی مثل پری میپوشند
گرگ هایی که لباس پدری میپوشند
آنچه دیدند به مقیاس نظرمیسنجند عشق ها را همه با دور کمر میسنجند
خوب طبیعی ست که یکروزه به پایان برسد
عشق هایی که سر پیچ خیابان برسد

/ 0 نظر / 10 بازدید