عمریست بدل حسرت دیدار تو دارم/

عمریست بدل حسرت دیدار تو دارم/دیدار جمال تو نه هرلاله عذاری/هشدار که من چون پر پروانه لطیفم/من را تو بزیر قدم خود نگذاری/در خاطرمن،با تو،خزان راه ندارد/تو سرو گل و لاله وریحان وبهاری/جان میدهم آسان برهت گرکه بدانم/برتربت من می کنی ای یار گذاری/یا سربگذاریم به دامان وصالت/یا سر برود در پی مقصود به داری/اکنون که  نه می دارم و نه طاقت تعزیز /یا رب برسان باده ای ازچشم خماری/ 

/ 0 نظر / 13 بازدید